Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie rozpoczął swoją działalność w 1996 roku na mocy Uchwały Nr XIX/205/96 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 marca 1996 r.

Jest samodzielna jednostką organizacyjną Gminy Namysłów.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem placówki jest nauka, rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników umiejętności niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz działanie na rzecz integracji społecznej.

ŚDS zapewnia wsparcie dla osób:

  • przewlekle psychicznie chorych,
  • upośledzonych umysłowo,
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Placówka czynna w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 - 15:30.

Copyright © 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.