Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi, które obejmują m.in.:

 

Indywidualne i zespołowe treningi
 1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

  Przewidywane efekty: uczestnik powinien znać słownictwo używane w sytuacjach życia codziennego, posiadać umiejętność komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, znać zasady i normy społeczne.
  Umieć: poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych, współpracować w grupie, załatwiać sprawy w urzędach i radzić sobie w sytuacjach stresogennych.

 2. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

  Przewidywane efekty: uczestnik powinien umieć samodzielnie wybrać formę spędzania czasu wolnego, interesować się lekturą czasopism i książek, zaplanować i zorganizować sobie czas wolny, wychodzić z domu, aby poznawać swoje otoczenie.
  Umieć obsługiwać w zakresie podstawowym komputer i poruszać się w sieci internetowej.

 3. Trening funkcjonowania w życiu codziennym:

  -Trening czynności samoobsługowych

  Przewidywane efekty: uczestnik powinien zwiększyć niezależność od innych, kształtować i rozwijać podstawowe czynności związane z samodzielności, wyrabiać odpowiedzialność za własne zachowanie i rozwijać wrażliwość na potrzeby innych osób.
  Umieć: zaplanować etapy pracy, przygotować i posprzątać stanowisko pracy, myć i wycierać naczynia kuchenne, ubierać i rozbierać odzież i obuwie.

  -Trening kulinarny

  Przewidywane efekty: uczestnik powinien zwiększyć zaradność życiową, znać prawidłowe nawyki żywieniowe, przestrzegać zasad higieny żywienia.
  Umieć zrobić herbatę, kawę, proste danie (kanapki, sałatka jarzynowa, owocowa itp.), posługiwać się sprzętem AGD.

  -Trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny

  Przewidywane efekty: uczestnik powinien samodzielnie dbać o higienę osobistą, umieć ubrać się adekwatnie do warunków pogodowych, posiadać wiedzę o konieczności dbania o zdrowie i wygląd.
  Umieć: prawidłowo myć ręce, czesać włosy, myć zęby, stosować artykuły higieniczne i kosmetyczne zgodnie z ich przeznaczeniem.

  -Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

  Przewidywane efekty: uczestnik powinien umieć planować wydatki, znać wartość pieniędzy, dokonywać prostych zakupów i wyboru produktów, rozpoznawać nominały pieniędzy.

 

Terapia zajęciowa.

Przewidywane efekty: uczestnik powinien zwiększyć sprawność manualną. Umieć pokonywać trudności i wzmacniać wiarę we własne możliwości, rozwijać zainteresowania twórcze i wyobraźnię, poczucie estetyki.

Terapia Snoezelen (zajęcia na Sali Doświadczania Świata).

Oddziaływanie na zmysły za pomocą światła, dźwięku i elementów dźwiękowych, zapachów oraz muzyki. Dostarczenie bodźców wizualnych, słuchowych, czuciowych i wibracyjnych, zapachowych oraz kinestetycznych. Przewidywane efekty: uczestnik powinien umieć wyłączyć się, wyciszyć i oderwać od rzeczywistości, odprężyć się. Powinien umieć samozdyscyplinować się i przeciwstawić się codziennemu stresowi.

Senso-zabawa.

Rozwijanie różnych obszarów spostrzegania, poznawania i doświadczania. Rozwijanie sprawności funkcjonowania zmysłów oraz bogacenie zasobu słownictwa. Przewidywane efekty: uczestnik powinien odróżniać i nazywać wrażenia dotykowe, słuchowe, smakowe, węchowe, wzrokowe o zróżnicowanym charakterze.

Klub Spacerowicza.

Przewidywane efekty: uczestnik powinien umieć odreagować stres i złe samopoczucie, poznać i rozpoznać obiekty użyteczności publicznej. Uczestnik powinien nie odczuwać lęku przed społecznością lokalną.

Zajęcia z psychologiem.

Przewidywane efekty: uczestnik powinien umieć rozpoznać własne emocje i znać sposoby radzenia sobie z otoczeniem społecznym, umieć przełamywać bariery psychiczne wynikające z choroby, rozumieć innych i prezentować własne zdanie, znać podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, mieć poczucie własnej wartości i przydatności społecznej, umieć współżyć i współpracować w grupie, umieć aktywnie słuchać, integrować się z grupą.

Współpraca z innymi placówkami.

Integracja ze społecznościami. Uczestnik powinien: poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych, nawiązać kontakt z innymi ludźmi, współdziałać zespołowo, przełamywać postawę wycofania i niezaradności, załatwiać sprawy w urzędach.

Terapia ruchowa.

Przewidywane efekty: uczestnik powinien podnieść ogólną sprawność i wydolność organizmu, zwiększyć wydolność oddechową i krążeniową, zmniejszyć napięcie psychiczne i fizyczne, przeciwdziałać zanikom mięśniowym, uzyskać przyrost siły i masy mięśniowej, podtrzymywać i rozwijać zdolności manualne, kształtować emocjonalne zaangażowanie się, posiadać umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa, przełamywać postawy wycofania i wyuczonej niezaradności, kontynuować ćwiczenia w domu, prowadzić zdrowy tryb życia i aktywności ruchowej, posiadać wiedzę na temat promocji zdrowego i aktywnego trybu życia i profilaktyki.

Zajęcia rewalidacyjne.

Przewidywane efekty: uczestnik powinien kształtować i rozwijać procesy poznawcze, rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową oraz słuchowo-ruchową, rozwijać umiejętność czytania i pisania.

Integracja społeczna.

Przewidywane efekty: wzmacnianie w odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności życiowych, radzenie sobie z problemami osoby chorej, uzyskanie oparcia społecznego w trudnych chwilach, pomocy profesjonalnej.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt terapeutyczny.

Copyright © 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.